Woongoed Middelburg renoveert 74 woningen en vervangt in ’t Zand 135 woningen. Daar komen goede en energiezuinige woningen in eenzelfde stijl voor in de plaats. Deze keuze past het beste bij Woongoeds taak om te zorgen voor betaalbare, leefbare en goede woningen. Woongoed onderzoekt nog of ze dertien woningen aan de Oude Koudekerkseweg kan behouden. Bewoners praten mee over het vervolg.

In mei 2019 maakte Woongoed plannen bekend om 148 woningen te slopen en opnieuw te bouwen. Het gaat om de Paul Briëtwoningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog lang in het zoute zeewater stonden. De technische staat van die woningen is slecht. Renovatie lost de problemen met asbest, zout en vocht niet afdoende op. Ondanks de gevolgen voor bewoners is sloop echt de beste oplossing. 74 woningen die na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd, renoveert Woongoed. Een groot deel van de bewoners uit de wijk bleek blij met die plannen. Een kleiner deel vond het jammer dat de karakteristieke woningen verdwijnen.

Advies en besluit
De ‘Initiatiefgroep voor behoud van de Paul Briëtwoningen gaf Woongoed in juli acht adviezen. Ze zijn vooral gericht op het behoud van alle woningen. 13 bewoners van de Oude Koudekerkseweg pleitten in een brief voor het behoud van hun woning. Woongoed herkent de emotie. "Ook wij maken de plannen met pijn in het hart" zegt directeur Eric de Ceuster "Het zijn inderdaad bijzondere én betaalbare woningen, we nemen er niet graag afscheid van". Woongoed bestudeerde de afgelopen maanden alle adviezen en onderzocht zorgvuldig opnieuw haar keuze. Nu besluit Woongoed definitief om 74 woningen te renoveren en 135 van de 148 woningen te slopen. Ze onderzoekt nog of ze de 13 woningen aan de Oude Koudekerkseweg kan behouden. De adviezen van de ‘Initiatiefgroep’ waren zeker niet voor niets. Het advies om bij nieuwbouw de wijkindeling en ziel van de wijk te behouden, neemt Woongoed ter harte. Woongoed bouwt op de plek van de 135 te slopen woningen nieuwe woningen met een soortgelijk karakter en bijpassende uitstraling terug.

Begrip
Woongoed waardeert de inzet en strijdvaardigheid van de Initiatiefgroepleden. "Het toont aan hoezeer Middelburg en de bewoners de wijk in haar hart sloten". Toch vraagt de sociale verhuurder nu ook begrip voor haar besluit. Huurders verdienen een goed en snel besluit om verdere onzekerheid te voorkomen. Woongoed kiest daarom voor een aanpak die past bij haar verantwoordelijkheid als sociale huisvester. Ze investeert haar beperkte budget zo efficiënt mogelijk in leefbare, goede en betaalbare woningen. De eigenheid van de wijk blijft in tact. De nieuwe woningen die Woongoed bouwt, kunnen opnieuw 50 tot 100 jaar mee. De komende periode werkt Woongoed haar plannen in nauw overleg met huurders verder uit. In drie klankbordgroepen denken huurders mee over de indeling van woningen en wijk. Woongoed start in 2020 met het renoveren van de 74. De sloop van de 135 woningen start niet eerder dan het najaar van 2021. Bewoners horen minimaal anderhalf jaar van te voren wanneer zij hun huis uit moeten. Vanaf dat moment krijgen bewoners voorrang als ze willen verhuizen naar een andere wijk. Bewoners die willen terugkeren in een nieuwe woning in hun eigen vertrouwde buurt mogen dat.