VERHUURDERSHEFFING SLECHT MEDICIJN VOOR DE HUIDIGE PROBLEMEN.

De recente economische crisis was heftig en raakte vele mensen. Bittere pillen, bedoeld als noodmaatregelen waren volgens het kabinet nodig. Eén daarvan was de verhuurdersheffing. Een belasting op woningen met een lage huur. Bizar, maar waar.

Inmiddels gaat het met Nederland weer goed. Alhoewel. Veel mensen leven in armoede. 800.000 huurders hebben volgens het NIBUD onvoldoende inkomen om in de normale levensbehoeften te voorzien. Daarom heeft betaalbaarheid voor huurders bij woningcorporaties, waaronder Woongoed Middelburg de hoogste prioriteit. Dat doen we door de huren laag te houden. Veel lager dan de markt. En de huurverhogingen te beperken tot de inflatiestijging.

Woningcorporaties maken woningen energiezuiniger. Dat is goed voor de portemonnee van de huurder en het klimaat. Dat laatste vindt het kabinet ook belangrijk. Ze vraagt de woningcorporaties meer en sneller te doen aan de CO2-reductie.
Dat doen we graag. Maar daarbij past geen verhuurdersheffing van € 2 miljard per jaar. Geld dat we anders investeren in energiezuinig maken en betaalbaar houden van woningen.

Het kabinet geeft € 100 miljoen aan korting op de verhuurdersheffing voor nieuwbouw in 10 gebieden in Nederland waar de woningtekorten enorm zijn. Veelal in de Randstad. Tegelijkertijd loopt de totale heffing op door de stijgende WOZ-prijzen. Ook bizar, dat een heffing op woningen met lage huren is gebaseerd op stijgende koopprijzen. De korting is dus minder meer. Maar écht minder is nodig.

De gemiddelde huurder van Woongoed betaalt in 2019 € 511 aan huur per maand. Daarvan gaat € 57 naar de verhuurdersheffing en € 113 naar de vennootschapsbelasting. Dat is samen 33,3% van de huur.

Een slecht medicijn tegen de klimaat- en armoedecrisis. Daarom maken we bezwaar tegen de aanslag op de verhuurdersheffing van € 3.653.839 die we vandaag moeten betalen.