Huurders met een huur tussen de €619,01 en €737,14 komen mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. Zij ontvingen deze week van Woongoed Middelburg een brief hierover.

"Vanaf dit jaar kan een deel van onze huurders huurbevriezing aanvragen. Dit betekent dat de huur dit jaar niet omhoog gaat maar hetzelfde blijft. Dit is een afspraak tussen de Woonbond en Aedes (landelijke vereniging voor woningcorporaties). Deze landelijke afspraak vertaalden wij samen met de Huurdersvereniging Middelburg in het Sociaal Huurakkoord voor 2020 en 2021.
Naast de huurprijs is ook het inkomen en de huishoudgrootte van belang. Door huurbevriezing toe te passen voor huurders met een kleinere portemonnee geven wij hun zekerheid. Dit past bij een socialer Woongoed, een van onze uitgangspunten uit het Ondernemingsplan." Aldus Petrie Pijnenborg, manager team Tevreden Klant.

De huurders die van Woongoed een brief ontvangen kunnen tot 1 maart online hun aanvraag indienen. Vervolgens horen zij binnen twee weken of ze in aanmerking komen. De huurbevriezing geldt steeds voor één jaar.

Voor huishoudens met een huur boven de liberalisatiegrens van €737,14 zorgen wij voor maatwerk als zij moeite hebben met het betalen van de huur. Huurders kunnen hiervoor contact opnemen met Woongoed Middelburg

Naast huurbevriezing is ook de huurverhoging per 1 juli vastgesteld voor de komende twee jaar in het Sociaal Huurakkoord. Woningen met een relatief lage huur krijgen meer huurverhoging dan woningen met een hogere huur. Woongoed vindt deze huurverhoging noodzakelijk om veel te kunnen investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad.
Woongoed sprak met de HVM af de gemiddelde huurverhoging van alle zelfstandige reguliere woningen te verhogen met de inflatie van het voorgaande jaar. Woongoed maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de huren gemiddeld met een inflatie + 1% te verhogen.
De inflatie van 2019 was 2,6%. De huurverhoging kan wel verschillen per woning. Deze ligt tussen de 0% en inflatie + 2,5%.

"Om het voor huurders zo makkelijk mogelijk te maken om huurbevriezing aan te vragen hebben wij een online formulier gemaakt op onze website. Hier kunnen de huurders die een brief hebben ontvangen online de aanvraag zelf doen. De huurder die hier moeite mee hebben kunnen een afspraak met ons maken op kantoor.
Omdat we geen zicht hebben op het inkomen en de gezinsgrootte van de zittende huurders weten we niet precies hoeveel huishoudens er in aanmerking komen. Afgelopen maandag en dinsdag zijn er 1.350 brieven verstuurd. Dit is ruim een kwart van al onze huurders. Wij zijn erg benieuwd naar het aantal reacties."

Klik hier om het volledige Sociaal Huurakkoord te lezen.