Huurverlaging

In 2021 kan een deel van onze huurders huurverlaging krijgen. Dit betekent dat de maandelijkse huur omlaag gaat. De overheid heeft dit landelijk bepaald. Dit geldt voor huurders met een laag inkomen die in verhouding een hoge huur betalen. Zie de tabel hieronder.

Uw huishouden Inkomensgrens
Uw gezamenlijk bruto inkomen is niet hoger dan
Huurverlaging naar
1-persoons huishouden, geen AOW € 23.725 € 633,25
1-persoons huishouden, wel AOW € 23.650 € 633,25
2-persoons huishouden, geen AOW € 32.200 € 633,25
2-persoons huishouden, min. 1 persoon AOW € 32.075 € 633,25
3- of meer persoonshuishouden, geen AOW € 32.200 € 678,66
3- of meer persoonshuishouden, min. 1 persoon AOW € 32.075 € 678,66

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.Had u in 2019 een laag inkomen?

Dan stelt Woongoed de huurverlaging aan u voor. U ontvangt hierover voor 1 april 2021 een brief.

Is uw inkomen in 2020 sterk gedaald?

Dan kunt u zelf de huurverlaging aanvragen. Woont u met maximaal 2 personen in uw huis? Uw kale huur moet hoger zijn dan € 633,25. Woont u met 3 of meer personen? Dan moet uw kale huur hoger zijn dan € 678,66. De inkomensgrens leest u in bovenstaande tabel.

De aanvraag

U moet kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk inkomen in de laatste 6 maanden laag is. Dit betekent: niet hoger dan de helft van de inkomensgrens voor uw huishouden zoals hierboven staat in de tabel.

Een rekenvoorbeeld:

"U woont alleen in een huurwoning. Uw kale huurprijs is € 700. Uw inkomen was in 2019 hoger, maar is gedaald. De afgelopen zes maanden verdiende u in totaal €10.000 bruto. Krijgt u de huurverlaging? Ja, u krijgt de huurverlaging als u hem aanvraagt omdat:
· uw kale huurprijs boven de € 633,25 ligt
· uw inkomen laag was de afgelopen zes maanden: minder dan de helft van € 23.725

Om huurverlaging aan te vragen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Gezinsgrootte en namen van alle inwonenden op een eigen ondertekende verklaring.
  • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Dit kan zijn:
    • salarisstroken
    • overzicht van uw uitkering
    • als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder


Heeft u alle gegevens? Klik dan op Doorgaan en vul het formulier Aanvraag huurverlaging in.

Na het versturen van het formulier gaan wij alle gegevens controleren. U hoort binnen drie weken of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Doorgaan