Klacht melden

Als u niet tevreden bent over ons of over onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. U kunt een klacht indienen. Wij nemen een klacht zeer serieus en reageren binnen 5 werkdagen.


Regionale klachtencommissie Zuid West
U dient altijd eerst een formele klacht in via bovenstaand formulier. Bent u niet tevreden met het antwoord of de oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Regionale klachtencommissie Zuid West.

In de folder leest u meer over de Regionale klachtencommissie Zuid West. Klik hier voor een overzicht van alle leden en de volgorde van aftreden.

Wilt u een klacht indienen bij de Regionale klachtencommissie Zuid West? Gebruik dan het klachtenformulier.

Lopende klacht of niet eens hoe wij het hebben opgelost?