De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

De Warmtewet heeft gevolgen voor de warmte en het warm water dat Woongoed aan u levert. Hieronder vindt u een antwoord op de veelgestelde vragen over de Warmtewet.

Warmtewet

Waarom is de Warmtewet ingevoerd?
De Warmtewet is ingevoerd om de levering van warmte aan consumenten te reguleren. De wet regelt onder andere hoe de geleverde warmte aan de huurder doorberekend moet worden en welke maximale tarieven daarvoor gelden. De Warmtewet geldt alleen bij gemeenschappelijke verwarming, dus als u geen eigen cv-ketel heeft. Wilt u meer lezen over de Warmtewet? Kijk dan op de website van Consuwijzer.

Wanneer is de Warmtewet van toepassing?
Deze wet is bedoeld voor huurders die voor verwarming en warm water gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie. Het gaat om warmte die wordt geleverd met blokverwarming. Bevinden deze installaties zich in woongebouwen van Woongoed, dan ziet de wet Woongoed als uw warmteleverancier. U betaalt via de servicekosten aan Woongoed voor de levering van verwarming en/of warm water .

Ik heb een eigen cv-ketel. Geldt de Warmtewet dan ook voor mij?
Nee. Bij de Warmtewet gaat het om warmte die wordt geleverd met blokverwarming.

Kan ik mijn verwarming blijven gebruiken zoals nu?
Ja, er verandert niets aan de installatie zelf, wel worden er misschien nieuwe meters geplaatst.

Wat verandert er aan mijn jaarafrekening?
De wijze van afrekening blijft gelijk. Maandelijks betaalt u een vast voorschot aan Woongoed en één keer per jaar ontvangt u van ons een jaarafrekening. De hoogte van het voorschot hangt af van uw verbruik.

Vanaf 1 januari 2015 is er een maximum tarief ingevoerd voor de geleverde warmte voor verwarming en warm water. Dit tarief is vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op de website van de Consuwijzer leest u meer over de tarieven.
Vooralsnog wordt uitgegaan van het maximumtarief; bij de jaarafrekening zal het tarief voor de geleverde warmte op basis van de werkelijke kosten worden bepaald, maar zal nooit meer bedragen dan het wettelijke maximum.
Ook zal de werkelijke verbruikte hoeveelheid warmte in rekening worden gebracht. Daarvoor zijn, waar nodig, nieuwe warmtemeters geplaatst.
Het tarief en het nieuwe voorschot zal bij de eindafrekening van 2014 aan u bekend worden gemaakt.

Wat verandert er aan mijn huurcontract?
De Warmtewet verplicht Woongoed om de leveringsvoorwaarden vast te leggen in een leveringsovereenkomst. In de Warmtewet is opgenomen welke zaken in deze overeenkomst moeten staan. Deze overeenkomst is een aanvulling op uw huurcontract.

Ga ik door de invoering van de Warmtewet meer betalen?
Dat kunnen wij op dit moment nog niet zeggen. Dit hangt af van de werkelijke kosten van de aan u geleverde warmte en de hoeveelheid warmte die u verbruikt. De hoeveelheid warmte die u verbruikt, hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie.

Heb ik bij een storing recht op een compensatie?
Woongoed doet er alles aan om storingen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er een storing in het netwerk optreedt, die leidt tot een onderbreking van warmtelevering. Is er bij u een storing in de warmtelevering? Dat kunt u dit blijven melden op de reguliere manier, namelijk via Joziasse: 0118-760200 en vervolgens te kiezen voor optie 2. U krijgt dan de Zeeuwse Verwarmingsunie aan de telefoon waar u uw melding kunt doen. Zij proberen de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Wanneer het verhelpen van een storing langer duurt dan 4 uur en de storing niet in uw eigen installatie zit, dan hebt u mogelijk recht op een wettelijk vastgestelde compensatie.
Om in aanmerking te komen voor compensatievergoeding, moet de aanvraag voor compensatie worden ingediend binnen zes maanden na de datum waarop de storing is hersteld.
Vermeld in uw aanvraag wanneer de storing heeft plaatsgevonden en hoe lang die duurde. U kunt uw aanvraag bij ons indienen door een e-mail te sturen naar klant@woongoed.nl.

Energiecoach
Omdat Woongoed gebruik maakt van Techem meters mag u als huurder gebruik maken van de digitale energiecoach. Met de Energiecoach kunt u stap voor stap uw eigen verbruiksafname analyseren in uw woning. Op de website www.energiecoach.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Heeft u nog vragen?
Staat het antwoord van uw vraag niet op onze website? Stuur dan een e-mail naar klant@woongoed.nl.


Algemene leveringsvoorwaarden Warmtewet Woongoed Middelburg