De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

Overlastmelding

Veroorzaken uw buren overlast? Heeft u last van herrie die uw buren veroorzaken? Stoort u zich aan de onverzorgde tuin? Buren willen over het algemeen uw leven niet bederven. Soms weten zij niet eens dat hun leefpatroon u stoort of hebben ze hier een reden voor. Probeer eerst zelf met uw buren te praten.

Meer adviezen en tips kunt u lezen in de wegwijzer een goede buur. Hierin leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en hoe u tot oplossingen kunt komen.

 

Heeft u hulp nodig of wilt u een klacht indienen? Hieronder een overzicht van de belangrijkste meldpunten.

Alarm: 112

Dit is het algemene alarmnummer (politie, brandweer, ambulance) dat u kunt bellen voor hulp in levensbedreigende situaties en melding van misdrijven.

 

Centrale post ambulancevervoer/brandweer: telefoon 0118 432 00

Voor niet spoedeisende hulpverlening kunt u op dit nummer terecht.

 

Politie: telefoon 0900 8844

Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Indien nodig wordt u doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. (bv geluidsoverlast en vermoeden van huiselijk geweld bij de buren)

 

Meld misdaad anoniem: telefoon 0800 7000

Bij de meldlijn 'Meld misdaad anoniem' kunt u anoniem informatie geven over een ernstige misdaad, fraude of schendingen van integriteit. Hierbij is anonimiteit verzekerd. Meld misdaad anoniem is geen politie. Meld misdaad anoniem stuurt de anonieme meldingen door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden.
Een anonieme melding moet eerst nader worden onderzocht. Als die feiten de anonieme tip onderbouwen, dan kunnen de partners overgaan tot actie. Heeft u direct de politie nodig, bel dan de ook de politie en niet Meld misdaad anoniem.

 

Klachten overlast: Gemeente Middelburg 14 0118

Voor klachten over overlast van scooters of auto’s, kamerverhuur, schade, achterstallig onderhoud en andere zaken in uw omgeving. Dit is het algemene nummer van de gemeente Middelburg. ( fietsen en andere objecten die zich hinderlijk in de openbare ruimten bevinden( plantsoenen/op stoepen en wegen)

 

Buurtbemiddeling 0118 727025

Buurtbemiddeling is een gratis dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente Middelburg die in een conflictsituatie met buren zitten of dreigen te komen. Uitgangspunt is wel dat een passende oplossing door u en uw buren wordt geaccepteerd nadat deskundig opgeleide vrijwilligers samen met u en uw buren hebben gekeken naar alle mogelijkheden voor verbetering of een oplossing. U kunt ook eerst bellen voor advies.

 

Porthos

Bij Porthos bent u aan het goede adres als u ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het 'gewone leven'. Omdat u kampt met een ziekte of beperking, omdat u een moeilijke periode in uw leven doormaakt, omdat u te maken heeft met een stierlijk vervelende puber, een slecht etend kind of omdat u zelf niet een goede oplossing kunt vinden. Porthos is er voor alle vragen en advies op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

 ( in het Porthos gebouw is ondermeer  Maatschappelijk Werk Walcheren gevestigd. Bij het MWW kunt u terecht voor vragen op het gebied van oa financiën. Kunt u bv uw rekeningen niet meer betalen of heeft u vragen over of u in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen kunt u het Porthosgebouw binnen lopen of bellen 0118 44 88 44)


Aanpak woonoverlast Woongoed Middelburg

Woongoed heeft een convenant in samenwerking met politie en de gemeente Middelburg. Hierin is vastgelegd dat als er sprake is van ernstige woonoverlast, informatie en feiten met elkaar kunnen worden uitgewisseld.

Wat kan dit voor u betekenen? 
Bent u betrokken als veroorzaker bij woonoverlast, dan ontvangt Woongoed van de politie over een bepaalde periode de registraties/meldingen van relevante feiten die in het systeem van de politie staan. Andersom stelt Woongoed ook de politie en de gemeente op de hoogte van bij hen binnengekomen meldingen van ernstige overlast. Ditzelfde geldt voor de gemeente. Uiteraard gebeurt het alleen als de overlast niet op een andere wijze is op te lossen.

Bovenstaande geldt overigens ook bij het vermoeden van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Tevens kan over andere strafbare feiten die een verstoring van de openbare orde, overlast en/of gevaar voor de buurt veroorzaken, informatie worden uitgewisseld.

Het volledige convenant kunt u hier lezen.

 

Convenant aanpak hennepkwekerijen

In samenwerking met Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, DELTA Netwerkbedrijf en de Zeeuwse  woningcorporaties heeft Woongoed Middelburg een convenant opgesteld. In dit convenant staat de samenwerking beschreven tussen de diverse partijen bij de aanpak van hennepkwekerijen.

 

U kunt het convenant hier lezen.