De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

Melding overlast

Een goede buur is beter dan een verre vriend', luidt een bekend spreekwoord.
Naast elkaar wonen is een kwestie van geven en nemen. Mensen met verschillende opvattingen en levensstijlen komen naast elkaar te wonen. Een ieder is vrij om te leven zoals hij zelf wil, maar het mag niet zo zijn dat die vrijheid lijdt tot het veroorzaken van overlast aan omwonenden.

Normale leefgeluiden horen bij het naast elkaar wonen. Heeft u last van herrie die uw buren veroorzaken? Stoort u zich aan de onverzorgde tuin? Buren willen over het algemeen uw leven niet bederven. Soms weten zij niet eens dat hun leefpatroon u stoort of hebben ze hier een reden voor. Praat eerst met uw buren of schakel buurtbemiddeling in als praten niet lukt, voordat u contact met ons opneemt. Vertel uw buren waar u moeite mee heeft en probeer gezamenlijk een oplossing te bedenken. Het beste moment om te overleggen is als u er beide rustig over kunt praten, zonder boosheid. Als er net iets gebeurd is dat u irriteert, kunnen de emoties oplopen en dat komt het gesprek meestal niet ten goede.


Meer adviezen en tips kunt u lezen in de wegwijzer een goede buur. Hierin leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en hoe u tot oplossingen kunt komen.
Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met buurtbemiddeling.


Aanpak woonoverlast Woongoed Middelburg
Woongoed heeft een convenant in samenwerking met politie en de gemeente Middelburg. Hierin is vastgelegd dat als er sprake is van ernstige woonoverlast, informatie en feiten met elkaar kunnen worden uitgewisseld.

Wat kan dit voor u betekenen?
Bent u betrokken als veroorzaker bij woonoverlast, dan ontvangt Woongoed van de politie over een bepaalde periode de registraties/meldingen van relevante feiten die in het systeem van de politie staan. Andersom stelt Woongoed ook de politie en de gemeente op de hoogte van bij hen binnengekomen meldingen van ernstige overlast. Ditzelfde geldt voor de gemeente. Uiteraard gebeurt het alleen als de overlast niet op een andere wijze is op te lossen.

Bovenstaande geldt overigens ook bij het vermoeden van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Tevens kan over andere strafbare feiten die een verstoring van de openbare orde, overlast en/of gevaar voor de buurt veroorzaken, informatie worden uitgewisseld..

Het volledige convenant kunt u hier lezen.

 

Lees voordat u dit formulier invult de informatie betreft overlast op onze website goed door. Zo weet u of het zinvol is om het formulier in te vullen. We nemen uw melding serieus en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht de overlast aanleiding geven tot het starten van een gerechtelijke procedure dan zal uw melding worden gebruikt en kunt u worden opgeroepen om voor de rechter te getuigen. Omdat anonieme meldingen van overlast aanzienlijk minder (of geen) waarde hebben in een gerechtelijke procedure, willen wij u verzoeken geen anonieme klachten bij ons te melden. Indien er redenen zijn waarom de overlastveroorzaker niet bekend mag worden dat u heeft geklaagd dan dient u dit gemotiveerd (schriftelijk) bij uw klacht te vermelden. Wij kunnen uw melding dan mogelijk anonimiseren.


 

Melder

  

Veroorzaker

Over wie heeft u klachten?

  

Soort overlast

  

Ernst overlast

  

Gesprek met de veroorzaker

  

Acties

Indien u bij bovenstaande vraag voor 'Nee' heeft gekozen, kunt u onderstaande vragen overslaan.

Klantenvertellen enquête 
Vult u een formulier in op onze website? Dan ontvangt u eenmalig van Klantenvertellen (in opdracht van Woongoed) een korte enquête om onze website te beoordelen. In circa 30 seconden kunt u ons aan de hand van rapportcijfers en een eventuele opmerking beoordelen. Met uw reactie kunnen wij onze website blijven verbeteren zodat hier altijd de juiste informatie te vinden is.