De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

Kwaliteit

Visitatie
In 2017 heeft visitatie plaatsgevonden. Het volledige rapport kunt u hieronder lezen.
Als leeswijzer vindt u een samenvatting van de resultaten met daarin tevens inzicht in hoe wij invulling geven aan de uitkomsten van de visitatie in lijn met de uitwerking van ons ondernemingsplan voor de komende jaren.

Reactie Bestuur en Raad van Commissarissen op visitatierapport
Visitatierapport


Klantenvertellen
December 2014 is de pilot Klantenvertellen gestart. Klantenvertellen is een online beoordelingssysteem. Door middel van een digitale enquête kan een klant een afgenomen dienst beoordelen zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een huurcontract.
Door de uitslagen te monitoren kunnen wij continue onze dienstverlening verbeteren. Op de website van Klantenvertellen kunt u meer lezen over dit online beoordelingssysteem.