De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt of Woongoed ook echt streeft naar het leveren van een basisvoorziening in wonen voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen en er alles aan doet wat in haar vermogen ligt.

Taken
- Bewaken van de continuïteit van Woongoed Middelburg
- Bewaken van de doelstelling
- Bewaken van de kwaliteit van de leiding
- Vervullen van een rol als adviesorgaan/klankbord
- Bewaken van de kwaliteit - Benoemen van de directeur-bestuurder

 

Samenstelling
De Raad van Commissarissen telt vijf leden van verschillende leeftijden en achtergronden.

Hieronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen per 1 juni 2017.

Naam

Benoemd

Einde termijn

Hernoembaar

Anja de Groene (voorzitter per 01-01-2016)

01-06-2015

01-06-2019

ja

Ernst Radius (HVM)

01-01-2015

01-01-2019

ja

Paul van Tuil

01-01-2018

01-01-2022

nee

Linda Snoodijk (HVM)

01-02-2016

01-02-2020

ja

Steven Vrolijk

01-01-2018 01-01-2022 jaProfiel
- Betrokken bij volkshuisvesting
- Kennis van financiën, volkshuisvesting en bedrijfsvoering
- Bij voorkeur een functie in het bedrijfsleven of de maatschappelijke sector
- Bestuurlijke ervaring
- Niet werkzaam bij Woongoed of een van haar relaties
- Bereid om voor een beperkte onkostenvergoeding te werken

De volledige profielschets van de RvC is te lezen in ons jaarverslag. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

Klik hier om het reglement van de RvC te lezen.

 

Bezoldingingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid is te vinden in het jaarverslag. Klik hier om het jaarverslag te lezen.