Elke vier jaar schrijft Woongoed Middelburg een nieuw Ondernemingsplan. In dit plan staat de richting waarin zij ingaan voor de komende jaren. De eerste helft van dit jaar organiseerde Woongoed zo'n 15 digitale sessies samen met collega's, huurders, de Raad van Advies, Huurdersvereniging Middelburg, Raad van Commissarissen en belanghouders. Hierin blikten ze terug op de afgelopen jaren en verzamelden inbreng voor het nieuwe ondernemingsplan 2022-2025.

Eric de Ceuster: "Dichtbij huurders, samenwerken en zekerheid bieden. Dat zijn de drie pijlers uit ons nieuwe ondernemingsplan. Dichtbij door een dekkend netwerk van wijkbeheerders en een sociaal huismeester. Zij zijn ons eerste aanspreekpunt in de wijk voor het dagelijks contact met de huurders. De wijkbeheerders signaleren vroegtijdig problemen wanneer de oplossing nog relatief eenvoudig is. Daarbij verbinden zij actief huurders en (vrijwilligers)organisaties. Dit brengt ons gelijk naar de tweede pijler: samenwerken. Samen met onze partners en bewoners werken we aan een integrale wijkaanpak en bij de aanpak van overlast. De laatste pijler is zekerheid bieden. Zekerheden over de kwaliteit van de woning, de verduurzaming, voldoende en passende woningen

Basiskwaliteit van de woning, gemeenschappelijke ruimten en woonomgeving
Woongoed legde vast aan welke eisen een woning moet voldoen. Bij een renovatie of een nieuwe verhuring wordt daar de woning op aangepast. Voor portieken en galerijen verhoogde Woongoed de kwaliteitseisen. Ook maakte Woongoed duidelijk aan welke eisen tuinen en erfafscheidingen moeten voldoen. Zo weten huurders wat ze van Woongoed kunnen verwachten.

Verduurzaming, label A in 2025
Eind dit jaar hebben de woningen van Woongoed gemiddeld het energielabel B. Dat is beter dan het Middelburgs gemiddelde. In 2025 is het doel gemiddeld label A. Deze ambitie is goed voor het milieu, voor de betaalbaarheid van de woonlasten en biedt meer wooncomfort.

Voldoende en passende woningen
Maar liefst 169 reacties krijgt Woongoed op een woning die vrijkomt, vorig jaar waren dat er 135. De vraag naar huurwoningen is veel groter dan het aanbod, met name voor de laagste inkomensgroepen, zeker voor gezinnen. Woongoed neemt hiervoor verschillende maatregelen.
Ze verlaagt het aantal te verkopen woningen met een derde. Het aantal woningen met een huur die passend is voor de laagste inkomensgroepen stijgt van 4200 naar 4850. Woongoed gaat in 2022 een tweehurenbeleid maken. Daarbij bepaalt het inkomen van de nieuwe huurder de huurhoogte. Dit geeft met name huishoudens met kinderen meer kans op een eengezinswoning. Ouderen kunnen met voorrang doorstromen naar een huurappartement met behoud van de huurprijs. Ook op die manier komen er extra eengezinswoningen beschikbaar. Deze maatregelen hebben niet direct effect op het tekort aan huurwoningen en niet voor iedereen. Als mensen na 18 maanden geen woning vinden gaan we samen met hen actief zoeken naar een passende woning.
Woongoed wil met de gemeente een actieplan maken voor nieuwe appartementen in elke wijk. Nieuwbouw helpt de groeiende groep ouderen aan een passende woning in hun eigen omgeving en geeft de doorstroming nog een extra impuls.

Het volledige ondernemingsplan van Woongoed is te vinden op www.woongoed.nl/onze-organisatie.